نتائج الكتابي ولوج المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط 2019-2020

أعلن عن لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفوي ولوج المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط برسم السنة الجامعية 2019-2020.

Liste des candidats admis à l’écrit et convoqués à passer l’examen oral du concours d’entrée en première année de la licence fondamentale de l’ISIC, Rabat année universitaire 2019/2020 – Lundi 22 juillet 2019 à 8h30 du matin à l’ISIC

Section de la langue arabe

Section de la langue française